۱-نقش معماری در ارتقای کیفیت زندگی مجتمعهای مسکونی شهر ایالم با تأکید بر روانشناسی محیط
پاکزاد آزادخانی، علی میرزایی


صفحه ی ۴ تا 19

اصل مقاله

 


۲-سنجش حس تعلق مکانی ساکنین سکونتگاههای غیررسمی مطالعه موردی: محله حکم آباد تبریز

علی اسکوئی ارس، هادی حکیمی


صفحه 20 تا 34

اصل مقاله

 


۳-اولویت بندی بهسازی، نوسازی و روسازی شبکه معابر شهرآققال در بستر سیستم اطالعات مکانی

محمد اکبری، داود اکبری، حامد زنگانه

صفحه ی 35 تا 47

اصل مقاله

 


۴-درک فراکتالها و ابعاد فراکتال در مورفولوژی شهری نمونۀ موردی: محلۀ تاریخی خاماچیالر خوی

رعنا ایرجی

صفحه 48 تا 60

اصل مقاله

 

 


۵-نقش نما و جداره ها در منظر شهری با تأکید بر زیبایی شناسی محدوده مرکزی شهر ايلام

محمدمسعود غیابی

صفحه 59 تا 76

اصل مقاله

 


۶-بررسی و تحلیلی بر وضعیت سالمندی جمعیت شهری استان خوزستان

حسن محمودزاده، داود حاتمی

صفحه 77 تا 92

اصل مقاله


 

۷-صفحات اول

صفحات اول

 


 

۸-چکیده ی انگلیسی

چکیده ی انگلیسی

 

 

 

جستجو

کانال تلگرام فصلنامه

شناسنامه نشریه

♦صاحب امتیاز: دکتر پاکزاد آزادخانی  با همکاری دانشگاه باختر

♦سردبیر : دکتر سعید ملکی

♦مدیرمسئول:دکتر پاکزاد آزادخانی

♦مدیر اجرایی: مهندس سامیه آزادخانی

♦مدیر داخلی:مهندس زهرا عبداللهی پور

♦شاپا الکترونیکی:۴۷۳۵-۲۵۸۸

بانک ها و نمایه ها

بانک ها و نمایه نامه ها
-گوگل اسکالر
-سیویلیکا
-بانک اطلاعات نشریات کشور(مگیران )
-پایگاه نشریات فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
-پرتال جامع علوم انسانی
شماره ثبت ۷۹۵۲۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخه ۹۶/۰۴/۱۲

لوگوها

 

Template Design:ali Group